Zajmav hlavi?ky

Zajmav hlavi?ky

Ahoj, veci.
V?era jsme se vrtili z tbora, kter se opravdu povedl a seel v hojnm po?tu 🙂
Dneska jsem si sednul k po?ta?i a p?emlel jsem nad tm jak strnky zase n?jak zm?nit.
Hned m? trklo, ud?lat n?co s hlavi?kou.
Dal jsem se do prce, a jak nyn m?ete vid?t, hlavi?ka neobsahuje jen jeden obrzek, ale obrzky se m?n p?i kadm obnoven/p?echodem na jinou strnku 🙂
Dal obrzky budou postupn? p?idvny 😉

PS: m?ete se t?it na zajmav ?lnek o tbo?e, co doufm tu bude co nejd?ve.

Napsat komentář